Autorinnen

Rosa Koppelmann (Bildrechte R. Koppelmann)
Rosa Koppelmann (Bildrechte R. Koppelmann)
Katharina Heilen (Bildrechte K. Heilen)
Katharina Heilen (Bildrechte K. Heilen)
Sandra Hofmann u. Katharina Gleß (Bildrechte K. Gleß)
Sandra Hofmann u. Katharina Gleß (Bildrechte K. Gleß)

Nicole Noller und Natalie Stanczak (Bildrechte N. Stanczak)
Nicole Noller und Natalie Stanczak (Bildrechte N. Stanczak)
Doreen Kascha (Bildreche: D. Kascha)
Doreen Kascha (Bildreche: D. Kascha)